Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2014

Play fullscreen
  "...I nie zatopi nas Pokusa ani strach a jeśli zerwie dach Huraganowy wiatr. Ląd nie utonie..."
Tags:
Reposted bycytatyt-e-x-tlovesongsmole-w-filizanceunsteadyshyendlesslove16joannna

July 12 2014

Play fullscreen

"…And I’m holding on for dear life, Won’t look down won’t open my eyes.Keep my glass full until morning light, Cause I'm just holding on for tonight Help me, I’m holding on for dear life, 
Won’t look down won’t open my eyes Keep my glass full until morning light, 'Cause I'm just holding on for tonight
On for tonight…”


Tags:
Reposted bycytatyt-e-x-tbetterthanlies

June 03 2014

Play fullscreen
"Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections..."
Tags:
Reposted byt-e-x-tcytatysorainyhappinesseeriapolkamlodaniewolnica

March 30 2014

"Czemu pamięć dalej ma twój smak
Zapach wciąż ten sam
Czemu na rozstaju naszych warg ocean pragnień..."

Tags:
Reposted byMagnolia11niepotrzebnaprzygodacytatydancingwithaghostnoticemysoul

March 29 2014

"Rano rodzi się hałas i umiera cisza
Tak blisko jutra 
Zaczyna się dzisiaj
Przejadałam myśli wypiłam marzenia
I przefiltrowałam moje serce z kamienia..."
Tags:
Reposted bycytatynamelssziiizdancingwithaghost

March 16 2014

Play fullscreen
Vivaldi - Winter
Tags:

March 09 2014

"I pozostanie tajemnicą, co robiłam wczoraj przed snem. Czy jestem świętą, czy grzesznicą
Tylko moja mama to wie..."
Tags:
Reposted byMagnolia11niewdziecznaSchuylerniepotrzebnaprzygodaneartoyoucytatyWantedIsLoveladylenaMagnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl